Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Thứ Sáu, 07/06/2019, 17:25 [GMT+7]

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, việc đăng, phát nội dung thông tin phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam. Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.
 
Thông tư cũng nêu rõ yêu cầu về việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại đối với báo chí đối ngoại. Theo đó, đối với thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới, sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, việc đăng, phát được thực hiện như sau: Vị trí đăng, phát: Trang nhất đối với báo in; trang chủ đối với báo điện tử; bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại. Thời gian đăng, phát: Chậm nhất 2 giờ đối với báo điện tử; 5 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in; phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại. Đối với thông tin giải thích, làm rõ: Đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất. Đối với các nội dung thông tin đối ngoại khác: Đăng, phát vào thời gian trong ngày. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài: Tăng số lượng tin, bài, chương trình sản xuất tiếng nước ngoài (không qua quy trình chuyển ngữ) để đăng, phát trên báo chí.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-6-2019.
 
T.H
.

các thông tin tiện ích