Hướng dẫn liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của hợp tác xã

Chủ Nhật, 16/06/2019, 23:01 [GMT+7]

Hướng dẫn liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của hợp tác xã

Đây là nội dung tại Công văn 2151/TCT-KK của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã (HTX) theo hình thức liên thông.


Theo đó, hướng dẫn xử lý hồ sơ đăng ký HTX đối với cơ quan đăng ký HTX và cơ quan thuế theo cơ chế liên thông đối với các quy trình sau:


- Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mới đối với HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.


- Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi, tạm ngừng hoạt động, chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể HTX, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.


- Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.


- Quy trình đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước khi Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực (ngày 28-5-2019) nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, HTX.


T.K (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích