Công bố vùng nước cảng biển tỉnh

Thứ Sáu, 21/06/2019, 00:58 [GMT+7]

Công bố vùng nước cảng biển tỉnh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 20 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.


Theo thông tư này, vùng nước cảng biển Khánh Hòa thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa có phạm vi được tính theo mực nước thủy triều lớn nhất. Trong đó, vùng nước cảng biển Khánh Hòa là các vùng nước tại các khu vực: vịnh Vân Phong (giới hạn bởi các điểm VP1 (mũi Gành) đến VP3 (mũi Bàn Thang); vịnh Nha Trang (giới hạn bởi các điểm NT1 (mũi Ba Cơ - bắc Hòn Tre) đến NT7); vịnh Cam Ranh (giới hạn bởi các điểm C1 đến C12) và khu vực Trường Sa (giới hạn bởi các điểm từ TS1 (đảo Đá Tây) đến TS5 (đảo Đá Lát).


Trên cơ sở vùng nước cảng biển được công bố, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng quay trở đầu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển Khánh Hòa theo quy định.


Bộ GTVT cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Nha Trang căn cứ vào tình hình thực tế thời tiết, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa để chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón, trả hoa tiêu, quay trở, tránh trú, chuyển tải, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng biển được quy định. Đồng thời, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có trách nhiệm quản lý Nhà nước trên vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận tính từ vĩ tuyến 11o25’00,0”N trở lên hết vùng biển phía bắc của tỉnh Ninh Thuận.


Được biết, Thông tư 20 có hiệu lực từ ngày 1-8, bãi bỏ Thông tư số 21-2014 trước đó của Bộ GTVT.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích