7 chính sách lao động, tiền lương, phí có hiệu lực từ tháng 12

Thứ Sáu, 01/12/2017, 23:56 [GMT+7]

7 chính sách lao động, tiền lương, phí có hiệu lực từ tháng 12

1. Điểm mới về chế độ nâng lương với người làm công tác cơ yếu


Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 1-12-2017) hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Theo đó, thay đổi một số điều kiện về thời gian nâng bậc lương so với quy định tại Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC đối với những đối tượng làm việc trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương theo bảng lương cấp hàm cơ yếu.


2. Mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia


Từ ngày 1-12-2017, mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia sẽ được thực hiện theo Thông tư 108/2017/TT-BTC và Thông tư 187/2016/TT-BTC. Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này.


3. Giảm phí thẩm định đăng ký kinh doanh (ĐKKD) dịch vụ kiểm định an toàn lao động (ATLĐ)


Kể từ ngày 11-12-2017, Thông tư 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi mức phí thẩm định ĐKKD trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư 245/2016/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.


Theo đó, giảm mức phí thẩm định ĐKKD dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ, cụ thể như sau: cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 16 triệu đồng xuống còn 15 triệu đồng. Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 5,5 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng.


4. Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá


Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 111/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 11-12-2017) sửa đổi Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực.Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:


- Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng: giảm từ 100 nghìn đồng xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp;


- Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: giảm từ 300 nghìn đồng xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp;


- Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng: giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp.


Mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản,… tiếp tục duy trì theo quy định tại Thông tư 257.


5. Giảm phí kiểm định chất chữa cháy, chống cháy


Đây là nội dung mới tại Thông tư 112/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 11-12-2017) điều chỉnh giảm mức phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.


6. Giảm một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm


Kể từ ngày 11-12-2017, Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển sẽ được Bộ Tài chính giảm xuống so với mức thu hiện nay.


7. Giảm phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm


Đây là nội dung mới tại Thông tư 114/2017/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-12-2017). Theo đó, giảm phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm từ 1,8 triệu đồng/hồ sơ về mức 1,6 triệu đồng/hồ sơ.


T.A (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích