Sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số

Thứ Tư, 08/11/2017, 22:44 [GMT+7]

Sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số

Đây là nội dung khá nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.


Cụ thể, Nhà nước sẽ rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số để hoàn hiện cơ chế, chính sách, pháp luật dân số, phù hợp với tình hình hiện nay.


Bên cạnh đó, thực hiện đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc.


Nhà nước sẽ tiếp tục cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, đặc biệt vận động sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.


Mục tiêu hướng đến năm 2030 quy mô dân số sẽ là 104 triệu người, tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%.

A.T

 

.

các thông tin tiện ích