Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy

Thứ Năm, 09/11/2017, 10:00 [GMT+7]

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy

Ngày 30-10-2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó:


- Bỏ giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA.


- Đối với chủ xe là người Việt Nam trong quá trình đăng ký, cấp biển số xe sẽ không yêu cầu xuất trình “Sổ hộ khẩu” và không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu.


- Bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe.


Nghị quyết 112/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.


A.T (Tổng hợp)


 

.

các thông tin tiện ích