Điều kiện để cán bộ được đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Thứ Ba, 12/09/2017, 06:16 [GMT+7]

Điều kiện để cán bộ được đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Đây là một nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


Theo đó, để được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:


- Phải có đủ tuổi công tác còn lại ít nhất 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu (với khóa có thời gian dưới 1 tháng) và ít nhất 2 năm (với khóa có thời gian từ 1 tháng trở lên);


- Không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên;


- Không thuộc trường hợp chưa được xuất, nhập cảnh theo quy định;


- Phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước đó;


- Chuyên môn, nghiệp vụ phải phù hợp với nội dung của khóa bồi dưỡng;


- Có sức khỏe bảo đảm đáp ứng yêu cầu khóa bồi dưỡng.


Nghị định 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21-10-2017 và thay thế cho Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5-3-2010.

A.T

.

các thông tin tiện ích