Từ ngày 1-7, khám bệnh dưới 195.000 đồng không phải cùng chi trả

Thứ Sáu, 09/06/2017, 06:43 [GMT+7]

Từ ngày 1-7, khám bệnh dưới 195.000 đồng không phải cùng chi trả

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 2039 ngày 29-5-2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).


Theo đó, từ ngày 1-7, sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới (1.300.000 đồng/tháng) để thanh toán chế độ khám, chữa bệnh BHYT. Đơn cử như sau:


- Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.


Quy định hiện hành là 181.500 đồng (Khoản 1 Công văn 2046/BHXH-CSYT ngày 6-6-2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).


- Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (hiện tại là 7.260.000 đồng theo Công văn 5544/BYT-BH ngày 19-7-2016 của Bộ Y tế) đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.


Cũng theo Công văn 2039/BHXH-CSYT thì việc thực hiện thanh toán chế độ BHYT này áp dụng đối với người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1-7 nhưng xuất viện từ ngày 1-7.


T.A (Tổng hợp)
 

.

các thông tin tiện ích