Bổ sung các hành vi bị cấm đối với công ty bán hàng đa cấp

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

7 chính sách lao động, tiền lương, phí có hiệu lực từ tháng 12

Kể từ ngày 11-12-2017, Thông tư 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi mức phí thẩm định ĐKKD trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư 245/2016/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.  

 
.

các thông tin tiện ích