4 trường hợp miễn ngoại ngữ cho viên chức giáo dục nghề nghiệp thi thăng hạng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 31 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 20-3-2020.

Từ 30/3: Công an có quyền từ chối làm việc với người ăn mặc phản cảm, say rượu bia

Thông tư 15/2020/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội  thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội quy định, từ 30/3, công an có quyền từ chối làm việc với người ăn mặc phản cảm, say rượu bia...

Chi trả hơn 2.100 tỷ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp trong quý I

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong quý I, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người), với tổng số tiền được chi trả ước thực hiện 2.119 tỷ đồng.

 
.

các thông tin tiện ích