Hướng dẫn sử dụng phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

Ngày 17-10-2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 17 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp (DN), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. 

Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên từ 1-7-2020

Đây là nội dung nổi bật tại Luật Giáo dục 2019 được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2019.

Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên

Đây là điểm mới về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo tại Luật Giáo dục 2019. Theo đó, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau: - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non; - Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

 
.

các thông tin tiện ích