Quy định mới về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 31 "Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ".

Sẽ có nhiều ưu đãi, phụ cấp cho giáo viên từ ngày 1-7-2020

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020).

Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về công tác vận động nữ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 67 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (2010 - 2020).

 
.

các thông tin tiện ích