Quy định chặt việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó, Nghị định số 40/2019 có sửa đổi, bổ sung quy định về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 7-5-2019.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2019

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự; hỗ trợ học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh; ô tô dưới 20 năm được áp tiêu chuẩn khí thải mới… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2019.

 
.

các thông tin tiện ích