Tăng cường quản lý rủi ro đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường biện pháp quản lý rủi ro khi nhận thế chấp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất.

Kéo dài thời gian đăng ký dự tuyển công chức hành chính

Ngày 15-11, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh có thông báo kéo dài thời gian nộp và nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019.

Rút ngắn thời gian cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ khi sở ủy quyền cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan đăng ký đất đai (Văn phòng Đăng ký đất đai đối với tổ chức, doanh nghiệp và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đối với hộ gia đình, cá nhân)...

 
.

các thông tin tiện ích