Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng  giáo dục nghề nghiệp.

Bổ sung các hành vi bị cấm đối với công ty bán hàng đa cấp

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

 
.

các thông tin tiện ích