Thêm đơn vị được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Với quyết định này, Học viện An ninh nhân dân trở thành 1 trong 10 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước được cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Mở rộng phạm vi ủy quyền cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ khi sở ủy quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đối với hộ gia đình, cá nhân từ cuối năm 2018, thời gian giải quyết đã rút ngắn 2 - 3 ngày so với trước đây.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới

Theo lộ trình của Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1-1-2020, các loại ô tô sản xuất từ năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn hiện nay mới được cấp chứng nhận đăng kiểm. Các xe sản xuất trước năm 1999 vẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải hiện nay.

 
.

các thông tin tiện ích